طراحی دیوار دکوراتیو کافی شاپ میران  ، اجرا شده توسط گروه دکوریتو که بسیار حرفه ای انجام گرفته است.