طراحی باغ آتلیه و آلاچیق توسط مهندس کبیری ،  اجرا شده توسط گروه دکوریتو که بسیار حرفه ای انجام گرفته است.